Předložky domino 2

480.00 

(před, za, vedle)

Popis

(před, za, vedle)

Domino k procvičení předložek místa. Vhodné využití u dětí s opožděným vývojem řeči, s problémy ve větné skladbě a v gramatice. Tři různé varianty (obtížnosti) hry.