Napni sluch, zaostři zrak – zvířata

430.00 

Karetní hra, tři stupně obtížnosti

Popis

Karetní hra se zaměřením na sluchové a zrakové vnímání, rozvoj vyjadřovacích schopností. Pozorně poslouchat, přesně se dívat. „ Můj tučňák má rybu, slon má jablko a divočák žalud. Najdeš kartu s potravou?“ Současně se trénuje koncentrace, paměť a schopnos