***** od 1.1.2018 *****

vstupní vyšetření 600,00 Kč
běžná logopedická terapie 350,00 Kč
sepsání zprávy o průběhu logopedické péče 150,00 Kč
zapůjčení rotavibrátoru na 1 den 100,00 Kč
potvrzení logopeda pro studium na VŠ 150,00 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH