***** platný od 14.9.2022 *****

 VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ …….. 800,- KČ

BĚŽNÁ LOGOPEDICKÁ TERAPIE …….. 500,- Kč
(SOUČÁSTÍ TÉTO TERAPIE JE NAPŘ. ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY, NÁCVIK GRAMATICKÝCH
STRUKTUR, NÁCVIK PLYNULÉ MLUVY A VYROVNANÉHO TEMPA ŘEČI,
VYVOZOVÁNÍ SPRÁVNÉ VÝSLOVNOSTI, PODPŮRNÁ PERCEPČNÍ CVIČENÍ)

LOGOPEDICKÁ TERAPIE ……… 650,- Kč
(Tato terapie trvá většinou 45 – 60 minut a její SOUČÁSTÍ JE NAPŘÍKLAD KONZULTACE
S ODBORNÍKY Z JINÝCH ZAŘÍZENÍ, NAPŘ. MŠ, ZŠ, RANNÁ PÉČE, SPECIÁLNÍ PEDAGOG,
ASITENT PEDAGOGA A DALŠÍ, nebo práce dle speciálních metod, např. O.T.A, VOKS a jiné )

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH