Předložky domino 1

480.00 

(v, na, pod)

Popis

(v, na, pod)

Domino k procvičení předložek místa. Vhodné využití u dětí s opožděným vývojem řeči, s problémy ve větné skladbě a v gramatice. Tři různé varianty (obtížnosti) hry.