Provozovatelem internetového obchodu na adrese www.soukroma-logopedie.cz je:

M.H.M.Consulting, s.r.o.
Frágnerova 60
257 22  Nespeky

IČ: 26451841

DIČ: CZ26451841
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83187.
telefon: (+420) 777 045 666
e-mail: michaela@voldrichova.name
          michaela.voldrichova@soukroma-logopedie.cz
Způsob dodání:
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Zboží je odesíláno prostřednictvím České pošty. Poštovné a balné je účtováno zvlášť.

Práva a povinnosti prodejce

  1. Prodejce má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou bez zbytečného odkladu. Nebude-li možné zboží expedovat do deseti dnů, oznámí to prodejce zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
  2. Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle zákona č. 367/2000 Sb., prodejce vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodejce nevrací částku za poštovné a balné.
  3. Prodávající se zavazuje osobní údaje, které mu poskytl kupující (jméno a příjmení, dodací adresa, příp. identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo), využívat výhradně pro účely realizace a práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, pro účely vedení užívatelského účtu a pro účely zasílání inforací o objednávce. Současně se zavazuje neposkytovat tyto osobní údaje žádným třetím osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků; vyjímku tvoří údaje, jež slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede. Prodávající nebude zasílat žádná obchodní sdělení na adresu kupujícího.

Práva a povinnosti kupujícího

  1. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.
  2. Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.
  3. Musí být uveden e-mailový nebo telefonický kontakt pro potvrzení objednávky.

Ostatní usnesení
Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do 5 dnů informovat prodávajícího.
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (dopisem, e-mailem) do 5 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady a popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení kupující odešle do sídla prodávajícího.
K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení reklamace o způsobu vyřízení reklamace.