poruchy vady výslovnosti - patlavost

Patlavost je vadná výslovnost jedné nebo více hlásek mateřského jazyka a je funkční poruchou v předškolním věku. Vývoj výslovnosti u dítěte je závislý na jazykových vrozených schopnostech, na řečovém a sociálním prostředí a také na motorické úrovni mluvidel. Důležité je respektování fyziologického vývoje artikulace dítěte a nepožadovat po dítěti výkony, pro které ještě není zralé.
Stručný popis vývoje artikulace v závislosti na věku dítěte:

věk rozvoj slovní zásoby vývoj výslovnosti
do 1 roku Dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší.

M B P

A E I O U

D T N J

do 2,5 let Tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá "co je to", rozšiřuje svou slovní zásobu.

K G H CH V F

OU AU

do 3,5 let Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se "proč", rozšiřuje dále slovní zásobu. Začíná se tvořit verbální (slovní) paměť.

zvládá

N D T L (i artikulačně)

BĚ PĚ MĚ VĚ

do 4,5 let Dokončuje se gramatická stavba vět, dítě již chápe děj a umí ho vyprávět.

Ň Ď Ť

vyvíjí se Č Š Ž
do 6,5 let Dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí.

C S Z R Ř

kombinace ČŠŽ a CZS
Jste zde: Home logopedická péče vady výslovnosti - patlavost