Qiuzzle 1

Předměty denní potřeby a jejich využití.

Pro 2 - 6 hráčů od 4 let.

Kvíz na téma všední den, při kterém jsou předměty dávány do vztahu s odpovídající situací. Postupně si hráči vytáhnou z balíčku jednu kartu a popíší situaci na ní znázorněnou, např. „ Děvče má rozcuchané střapaté vlasy.“ Ostatní hráči hledají mezi vyloženými kartami takovou, která se hodí k této situaci, v tomto případě kartáč. Kdo jako první ukáže na správnou kartu a pojmenuje zobrazený předmět, obdrží tento pár karet. Vyhrává hráč s největším počtem karetních párů.

koupit

 

zpět