3. díl - věty tázací

V každodenní situaci hrají otázky stěžejní úlohu. Cílem tohoto materiálu je, aby dítě převzalo roli tázajícího. Hravou formu je procvičováno, upevňováo a rozvíjeno tvoření gramaticky správných otázek.

koupit