1. díl - předložky

27 herních plánů vycházejících ze skutečných komunikačních situací. Ve fázi automatizace je dítě hravou formou motivováno k opakování předložkových vazeb.

koupit