Sextet

Veselá zvířátka v každodenních situacích. Princip hry kvarteto - chybějící karty musí být doplněny formou dotazování.

Přitom jsou procvičovány jednoduché i složitější větné struktury. Vždy 6 karet patří k sobě. Karty jsou rozděleny do skupin podle postavy – zvířete, podle činnosti (jí, drží, hraje si, spí, sedí, nosí) a podle barev předmětů.
Obsahuje  36 hracích karet, 18 obrázkových předloh

koupit

 

zpět