Twin Fit Loca

Kdo kde bydlí nebo pracuje?
Lidem jsou přiřazována typická místa: Kdo bydlí v iglú? Kde pracuje klaun? Kde pilot? Vše musí být pojmenováno správnými výrazy a popsáno správnými větami.

koupit