Twin Fit Instrumenta

Co se k čemu používá?                                                           
V této hře se z barevných kartiček tvoří páry, které vyjadřují vztah mezi předmětem a činností, ke které se používá. V češtině se velmi dobře hodí k nácviku zvratných sloves (Hřebenem se češou vlasy. Nabíječkou se nabíjí mobil. Sirkou se zapaluje svíčka.)

koupit