Motorika mluvidel

Materiál pro diagnostiku a terapii

Včetně plakátu k přezkoušení motoriky mluvidel (pohyblivost jazyka a rtů)

 

  • Zpracování materiálu nabádá děti k opakování cviků
  • Včetně záznamových archů

Hry k procvičení motoriky mluvidel
Karetní hry, herní plány, figurky

  • Uvědomování si taktilně kinestetických vjemů v ústech
  • Materiály k diagnostice a terapii motoriky mluvidel
  • Zlepšení pohyblivosti jazyka a rtů
  • Vysoký stupeň motivace hravou formou

koupit

 

zpět