kdy, kde a jak

(převzato z materiálů AKL)


Pro děti

Nemluví-li vaše dítě včas a správně, případně nemluví-li vůbec, je třeba vyhledat příslušného odborníka - nejprve dětského lékaře, který doporučí další odbornou péči u klinického logopeda. Nejčastější chybou pedagogických pracovníků a rodičů bývá neznalost a nezkušenost v posuzování poruch vývoje řeči a amatérské pokusy o jejich nápravu. Tím často dochází k pozdnímu zahájení kvalitní logopedické péče, k prodlužování doby úpravy řeči a mnohdy i ke zbytečným odkladům školní docházky.

 

Pro dospělé

Máte chronické nebo náhle vzniklé problémy s plynulostí řeči, vyslovováním, s dorozumíváním se  mluvenou, čtenou nebo psanou řečí? Vyhledejte svého praktického lékaře, foniatra nebo neurologa a poraďte se o svých obtížích. Na základě doporučení lékaře je možné v oprávněných případech zahájit logopedickou péči. Některé deficity je možno úspěšně ovlivnit i dlouhou dobu po jejich vzniku.

Jste zde: Home logopedická péče